PPS Adria

Copyright Qode Interactive 2016

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost naše kompanije ogleda se u pružanju kvalitetnih usluga, stalnom razvoju zaposlenih, očuvanju životne sredine i razvoju odnosa sa društvenom zajednicom. Možemo se pohvaliti sjajnim referencama vrednovano sa aspekta svih interesnih grupa kompanija. Prodajom CO2 neutral strojeva zadovoljavamo najviše ekološke standarde prema važećim i obvezujućim EU direktivama.

Kompanija također ulaže u razvoj i pružanje podrške sportskim dječijim udrugama, udrugama za djecu bez roditeljske skrbi, djecu sa posebnim potrebama, djecu sa rijetkim oboljenjima i onu koja se susreću sa najtežim bolestima.

Sa ponosom ističemo da pružamo podršku slijedećim udrugama:

  • Unicef
  • Deca leptiri
  • Udruženje Čika Boca
  • Udruženje Život
  • Teniska akademija Fair Play
  • Centar za foto talente Beograd