PPS Adria

Copyright Qode Interactive 2016

PPS SERVIS nastoji svojim klijentima preventivnim održavanjem osigurati minimalne zastoje u proizvodnji i utjecaj istih na njihovo poslovanje. S obzirom na sve veću kompletnost sistema i broj radnih sati opreme interventni servisi su realnost svake proizvodnje. U zavisnosti od tipa problema, a sa željom da budemo u najkraćem roku tamo gdje smo najpotrebniji i koordiniramo servisne aktivnosti u skladu sa realnim potrebama i okolnostima, razlikujemo 4 tipa problema. Za svaki tip problema garantiramo različita vremena odziva, a našim klijentima zahvaljujemo na korektnosti u definiranju tipa problema kod registracije zahtjeva za servisnom intervencijom.

Zlouporaba definiranja tipa problema od strane korisnika povlači sa sobom jednostrani raskid ugovora o podršci od strane isporučitelja usluga.

Pošaljite nam poruku

Odabir tipa problema


  Low problem

  Sistem javlja greške koje ne utječu na kvalitetu proizvoda i efektivnost proizvodnje više od 3%. Hitnost za njihovim rješavanjem je na nivou preko 5 radnih dana.
  Greške ovog tipa su:

  • sistem najavljuje potrebu zamjene potrošnog dijela u skoroj budućnosti,
  • greške koje se mogu ignorirati i nastaviti sa radom,
  • podizanje sistema traje duže od uobičajenog,
  • potrebno čišćenje,
  • podmazivanje sistema,
  • neznatno povećana potrošnja sistema nekog konzumativa itd.

  PPS servis garantira raspoloživost za posjetu korisniku kod ovakvog tipa greške od 5-7 radnih dana, a za telefonsku podršku servisera do 24 sata.

   

   

  Medium problem

  Sistem javlja greške koje ne utječu na kvalitetu 90% proizvoda i efektivnost proizvodnje više od 5%. Hitnost za njihovim rješavanjem je na nivou 3 – 5 radnih dana. Greške ovog tipa su:

  • sistem javlja potrebu zamjene potrošnog dijela čiji je vijek trajanja prošao,
  • problem sa radom sa određenim materijalima,
  • problem sa kvalitetom tiska u određenim bojama/rasterima,
  • greške koje se mogu ignorirati i nastaviti sa radom ali utječu na produktivnost sistema,
  • povećana potrošnja sistema nekog konzumativa itd.

  PPS servis garantira raspoloživost za posjetu korisniku kod ovakvog tipa greške do 3 radna dana, a telefonsku podršku našeg servisera do 2 sata.

  Hi problem

  Sistem javlja greške koje utječu na kvalitetu preko 30% proizvoda i efektivnost proizvodnje više od 15%. Hitnost za njihovim rješavanjem je na nivou 2 – 3 radnih dana. Greške ovog tipa su:

  • otkaz određenog dijela sistema koji onemogućava izradu određenih proizvoda, proizvodnju sa više od 5% škarta,
  • problem sa kvalitetom tiska,
  • greške koje utječu na produktivnost sistema više od 15%,
  • povećana potrošnja sistema nekog konzumativa od preko 30% itd.

  PPS servis garantira kod ovakvog tipa greške raspoloživost servisera za telefonsku podršku do 2 sata a za posjetu korisniku do 48 radnih sati.

   

   

  Machine down

  Preventivnim održavanjem PPS servis ovakve situacije nakon mnogo godina iskustva sveo je na ispod 0.3% mogućnosti. Pored našeg stalnog rada i uvedenih alata i monitoringa sistema kako bi unaprijed uvidjeli mogućnost da dođe do zastoja sistema i na vrijeme otklonili potencijalni problem, iskustveno kod kvarova na električnim instalacijama ili elektrodistributivnoj mreži ili djelovanja vanjskih faktora može doći i do kompletnog zastoja proizvodnje na sistemu, koji se ogleda kroz slijedeće situacije:

  • Sistem nije moguće pokrenuti, staviti u funkciju proizvodnje
  • Sistem daje kvalitetu proizvoda koji nije na nivou da može proći kontrolu kvalitete korisnika
  • otkaz na dijelu sistema može utjecati na sigurnost na radu operatera na opremi
  • otkaz na dijelu sistema utječe nepovoljno na okolinu i životnu sredinu.

  PPS servis garantira kod ovakvog tipa greške raspoloživost servisera za telefonsku podršku do 1 sata, a za posjetu korisniku do 36 radnih sati. Statistika PPS servisa u zadnjih 10 godina kod Machine down situacija je vrijeme odaziva na mjesto instalacije od 2.5 sata.